Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, Zarządca, Egzo, koziorozka, wp44, Haneczka, wixtra, Lysy, ANNAMARIA, trader, tajfun

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do Teczki Zarządcy Nieruchomości

Czy zarządca sporządza sprawozdanie tylko za okres, w którym sam działa? (13-12-2010)

W minionym roku nasza wspólnota zmieniła zarządcę. Na zebraniu sprawozdawczym nowy zarządca przedstawił nam sprawozdanie finansowe jedynie za okres, w którym sam zarządzał, natomiast pominął okres od stycznia do maja, w którym mieliśmy poprzednią firmę. Tłumaczył się brakiem sprawozdania ze strony poprzednika. Nie znalazłam w ustawie żadnych regulacji na ten temat. Czy rzeczywiście każdy zarządca sporządza sprawozdanie tylko za ten okres, w którym sam działa? A co w takim razie z pominiętym okresem? Czy właściciele nie mają na to żadnego wpływu?

Autor: BEATA MIKOŁAJEWSKA

 

 WłLoU w art. 29 ust. 1a wyraźnie mówi, że okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy. Każde sprawozdanie finansowe powinno obejmować 12 miesięcy, a więc pełny rok kalendarzowy. Jedyny wyjątek występuje jedynie w pierwszym roku funkcjonowania wspólnoty. Jeśli wspólnota jako odrębny podmiot powstała przykładowo w maju to pierwsze sprawozdanie będzie obejmowało okres krótszy niż rok, tj. od maja do grudnia tego roku, wszystkie następne sprawozdania dotyczyć będą już kolejnych pełnych lat kalendarzowych.

Ani zmiana zarządcy, administratora czy nawet zmiana zarządu nie może wpłynąć na naruszenie powyższej zasady rozliczania. Sugerowanie, że zarządca ma obowiązek przygotować sprawozdanie wyłącznie za okres, w którym sam prowadził księgowość wspólnoty, jest zupełnym nieporozumieniem. Księgowość wspólnoty rozpoczyna się tylko raz - wówczas, gdy wspólnota powstaje i zaczyna funkcjonowanie jako odrębny, samodzielny podmiot. Nigdy później taki moment więcej się nie powtórzy. Nigdy już księgowość ani rozliczenia nie zostaną „zresetowane", by zacząć wszystko od nowa. Nie można księgowość z minionego czasu oddzielić „grubą kreską". Wszystko, co w księgowości się dzieje, kieruje się zasadą ciągłości - bilans zamknięcia jednego roku staje się bilansem otwarcia następnego roku i tak cały czas, dopóty dopóki będzie istnieć dana wspólnota mieszkaniowa.

Zmiana zarządcy, co w tym przykładzie oznacza zmianę podmiotu prowadzącego księgowość, nie może więc oznaczać zachwiania tej ciągłości. Ten, kto prowadzi księgowość wspólnoty w ostatnim dniu roku, ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe oraz rozliczenia roczne. Oczywiście przygotowując sprawozdanie, musi uwzględnić zarówno zapisy księgowe prowadzone przez siebie, jak również księgowania i rozrachunki prowadzone przez poprzednika i zakończone przez niego tzw. bilansem zamknięcia. Nowy zarządca wprowadza go jako bilans otwarcia.

Przykładowo - jeśli koszty konserwacji, które sami zaksięgowaliśmy, obejmują kwotę 4000,00 zł, a poprzedni zarządca zaksięgował od początku roku do momentu zmiany zarządcy jako koszty konserwacji 2000,00 zł, to w sprawozdaniu trzeba podać łączną wartość, a więc sumaryczne koszty konserwacji za cały rok, czyli 6000,00 zł.

Nie przedstawia się dwóch sprawozdań ani sprawozdania cząstkowego, tylko pełne sprawozdanie finansowe za cały rok.

Trzeba podkreślić, że zarządca, który ma sporządzić sprawozdanie finansowe, korzystając z zapisów księgowych swego poprzednika, może być w trudnej sytuacji - nie zawsze poprzedni zarządca przekazuje stan zapisów księgowych w należytej formie. Niestety, spotkałam się w swojej pracy z sytuacjami wręcz karygodnymi - „księgowość" wspólnoty była prowadzona tak źle, że można było bez przesady powiedzieć, że właściwie jej nie było. W większości przypadków jednak większym lub mniejszym nakładem pracy udaje się przygotować całościowe sprawozdanie finansowe, choć bywa to niekiedy bardzo trudne.

W pytaniu budzi niepokój postawa nowego zarządcy, który najwyraźniej oczekuje, że poprzednik przygotuje sprawozdanie za część roku, a trzeba podkreślić, że w żadnym razie nie ma takiego obowiązku. Powinien natomiast przygotować wydruki wszystkich kont księgowych dla swojego następcy w taki sposób, aby wprowadzenie bilansu otwarcia każdego konta było możliwe i nie budziło wątpliwości.

Dodatkową trudność dla nowego zarządcy mogą powodować rozliczenia mediów olicznikowanych. Jeśli wspólnota rozlicza zużycie ciepłej i zimnej wody raz na pół roku, a liczniki ciepła raz na rok, to nowy zarządca prowadzący księgowość wspólnoty np. od maja musi to uwzględniać i tak wprowadzić dane, aby możliwe było rozliczenie właścicieli w tych właśnie terminach. Nie może wystąpić żadna dziura. Okres od stycznia do kwietnia nie może pozostać nierozliczony. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera jakość dokumentacji przekazywanej przez poprzedniego zarządcę - w tym informacje o naliczeniach dla poszczególnych właścicieli i stany liczników na koniec ostatniego rozliczonego okresu.

Ze sprawozdaniem finansowym wiąże się jeszcze jeden ważny aspekt nieporuszony bezpośrednio w pytaniu, ale warto o nim wspomnieć. Mianowicie wspólnota jest obowiązana do złożenia sprawozdania finansowego wraz z zeznaniem podatkowym CIT-8 do właściwego dla swego położenia urzędu skarbowego. Nieprawidłowo przygotowane sprawozdanie może wpłynąć na jakość zeznania podatkowego i jego zgodność ze stanem rzeczywistym. Niezłożenie CIT-8 pociąga za sobą odpowiedzialność karną skarbową zarządu wspólnoty mieszkaniowej, co jest zagrożone karą. Warto o tym pamiętać.

 

BEATA MIKOŁAJEWSKA

 

Źródło: Teczka zarządcy nieruchomości

„Teczka zarządcy nieruchomości", Beck Info Biznes,

Wydawnictwo C.H. Beck

http://www.beckinfobiznes.pl/tresc.php?m=l&id=30&la=


Powrót do Teczki Zarządcy Nieruchomości

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego