GRANICA CZĘŚCI WSPÓLNEJ

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali)

BALKON - remont
Wyrok Sadu Najwyższego - Izba Administracyjna z 3.X.2002, - IIIRN 153/2001 „Balkon przylegający do lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służący do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowi część składową tego lokalu, a koszty jego utrzymania w należytym stanie, w tym także jego odtworzenia, nie obciążają wspólnoty mieszkaniowej, lecz właściciela lokalu”
Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 marca 2013r., sygn. akt: I ACa 1241/12: „Czynności jak docieplenie, remont balustrad, czy też posadzek, i płyt czołowych z których odpada tynk, uznać należy za zmierzające do utrzymania nieruchomości w należytym stanie, co jest obowiązkiem Wspólnoty.”
Linki:
http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/2159-i-aca-124112-koszty-remontu-balkonu
http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/72-iii-rn-153-2001-balkon-stanowi-czesc-skladowa-lokalu]]
http://gazetadom.pl/nieruchomosci/1,102725,6933844,Balkon___czyja_stanowi_wlasnosc_.html
http://www.zarzadca.pl/component/search/balkonu/%252F?ordering=&searchphrase=all#content
http://www.zarzadca.pl/content/view/72/94/
http://www.zarzadca.pl/komentarze/551-naprawa-izolacji-to-obowi%C4%85zek-wlaciciela-balkonu/
http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1243-i-aca-16211-zadaszenie-balkonu
http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/552-iii-czp-1008---wydatki-na-konserwacje-i-remonty-balkonu
http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/571-i-aca-601-08-koszty-izolacji-balkonow-ponosi-wlasciciel
http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/714-i-aca-1190-07-uchwala-wspolnoty-mieszkaniowej-i-zaliczki-na-koszty-remontu-balkonow

BALKON - zabudowa
Zabudowa balkonu ma wpływ na wygląd całej elewacji
http://www.rp.pl/artykul/757962,858363-Zabudowa-balkonu--kiedy-potrzebne-pozwolenie-.html

BALKON, LOGGIA - grillowanie
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/946428,balkon-i-loggia-poza-zarzadem-wspolnoty-grill.html

Taras to nie balkon
http://www.zarzadca.pl/komentarze/1397-gdy-taras-znajduje-sie-na-dachu-budynku
http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1454-i-aca-3511-odsniezanie-balkonow-i-tarasow
http://www.zarzadca.pl/pytania-i-odpowiedzi/69-prawo/2562-fundusz-celowy-na-remonty-tarasow

KOMIN
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne są częścią konstrukcji budynku i z tego powodu należą do nieruchomości wspólnej.
Czyje są montowane w nich wkłady metalowe to sprawa sporna. Obsługują tylko jeden lokal, więc ich naprawa lub wymiana powinna należeć do właściciela. Jednak Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miewa na ten temat inne zdanie i wzywa zarządcę a nie właściciela do „zainstalowania w kominach gazowych wkładów metalowych”
Linki:
http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/608-ii-sab-go-32-08-wadliwe-funkcjonowanie-przewodow-kominowych-i-wentylacyjnych-w-budynku
http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/2098-i-aca-103812-przewody-kominowe-to-czescia-wspolna-nieruchomosci
http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/2291-2014-05-14-17-41-54
http://www.zarzadca.pl/komentarze/2099-kto-placi-za-remont-przewodow-kominowych
http://www.zarzadca.pl/komentarze/2293-kto-odpowiada-za-przewody-kominowe---wlasciciel-czy-wspolnota-mieszkaniowa
http://www.zarzadca.pl/komentarze/452-kominek-w-budynku-wielorodzinnym-wspolnoty-mieszkaniowej

INSTALACJA
a) elektryczna i gazowa – wspólnota odpowiada za część do licznika. Licznik jest własnością dostawcy, za licznikiem to część właściciela
Obowiązkowe przeglądy całej instalacji należą chyba jednak do wspólnoty
http://www.zarzadca.pl/komentarze/1252-wspolnota-mieszkaniowa-odpowiada-za-przeglady-okresowe-w-lokalach-wlascicieli-

b) wodociągowa - wspólnota odpowiada za część do zaworu odcinającego dopływ wody do lokalu. Wodomierz już do niej nie należy
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2008 roku, sygn. akt: I ACa 601/08: Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wspólnota zakupiła urządzenia (sądowi chodzi o wodomierze) hurtowo i obciążyła należnościami poszczególnych członków, ale brak podstaw do obciążenia tymi kosztami wspólnoty jako całości.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 lipca 2013 roku, sygn. akt: I ACa 222/13: Sąd podzielił pogląd wyrażony przez powoda, według którego część instalacji za zaworem doprowadzającym media do danego lokalu nie stanowi części wspólnych, albowiem od tego miejsca instalacja służy tylko i wyłącznie właścicielom lokali, w tym obejmuje ona: liczniki, rury, krany, spłuczki i grzejniki. Linki:
http://www.zarzadca.pl/komentarze/2258-kto-jest-wlascicielem-wodomierza-wspolnota-czy-wlasciciel-lokalu
http://www.zarzadca.pl/prawo/orzecznictwo-sadowe/571-i-aca-601-08-koszty-izolacji-balkonow-ponosi-wlasciciel
http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000222_2013_Uz_2013-07-19_001

c) centralnego ogrzewania – budzi najwięcej wątpliwości
Właściciele korzystają z niej na dwa sposoby:
1) ogrzewają swój lokal,
2) ogrzewają części wspólne budynku, z których wszyscy korzystają i to ciepło przenika do mieszkań

Z grubsza można przyjąć, że instalacja centralnego ogrzewania
a) cała jest częścią wspólną, gdy w budynku istnieje jednolity system grzewczy i instalacja biegnie przez stropy lokali (tak zwane piony).
Jednak to tylko teoria. Właściciele remontują mieszkania, wymieniają grzejniki, głowice na nowoczesne i wspólnota w praktyce nie ma na to wpływu.
b) część za ciepłomierzem nie jest częścią wspólną, gdy piony są prowadzone np. klatką schodową, każdy lokal ma swój ciepłomierz i od pionów idą odprowadzenia do każdego z lokali osobno (często pod posadzką). W takim przypadku jedynie piony są wspólne. Koszt wymiany ciepłomierzy, grzejników i głowic termostatycznych ponosi właściciel lokalu.

Orzecznictwo sądów w sprawie c.o. jest sprzeczne.
uchwała SN z 28 sierpnia 1997 - III CZP 36/97, OSNC 1998, nr 1, poz. 4
uchwała SN z 19 maja 2006 - III CZP 28/06 OSNC 2007/3/40
Z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 21 października 2008 roku, sygn. akt II SA/Kr 274/08:
Co do sieci centralnego ogrzewania należy stwierdzić, iż częścią wspólną tej sieci będzie ta jej część, która służy do przesyłania ciepła do poszczególnych lokali. Natomiast część tej sieci, zainstalowana w poszczególnych lokalach i służąca tylko do odbioru ciepła dla danego pomieszczenia i nie będąca jednocześnie fragmentem sieci pozwalającym na utrzymanie dostaw ciepła do innych lokali - stanowi część odrębną sieci służącą zaspokajaniu potrzeb tylko właściciela danego lokalu
Linki:
http://www.zarzadca.eu/discussion/629/instalacja-co-jest-czescia-wspolna
http://www.zarzadca.pl/komentarze/1252-wspolnota-mieszkaniowa-odpowiada-za-przeglady-okresowe-w-lokalach-wlascicieli-
http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1775--i-aca-34412-montaz-cieplomierza-prowadzi-do-podzialu-quoad-usum

 
granica_czesci_wspolnej.txt · ostatnio zmienione: 2018/10/30 16:04 przez koziorozka
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki