Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Phantos, blazejh, azygnerski, Do-da, drm, gab, t66, wp44, KubaP

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorzibi54
  • CommentTime27-01-2011
   
  Być może temat ten był już poruszany, lecz nie udało mi się odszukać odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
  Od 2004 roku jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej: 90 lokali mieszkalnych, 10 lokali użytkowych, 10 garaży nadziemnych i 1 lokal podziemny – hala garażowa z wykupionymi udziałami członków wspólnoty. Poszczególne lokale w tym hala garażowa mają samodzielne KW. Właściciele miejsc postojowych w hali garażowej mają tylko udziały.
  Problem dotyczy tego, kto powinien ponosić opłaty związane z utrzymaniem hali garażowej (energia elektryczna do oświetlenia i wentylacji, wymiana żarówek, sprzątanie ręczne i mechaniczne). Do tej pory to są koszty, pokrywane w ramach kosztów utrzymania wspólnoty. Koszty utrzymania hali systematycznie rosną z uwagi na naprawy bramy wjazdowej i zaplanowany w 2011 roku remont posadzki.
  Dodam, że ww. hala posiada samodzielny wjazd z ulicy, wyjścia do klatek schodowych, w których są windy i wejścia do komórek lokatorskich. Komórki lokatorskie mają również dojścia z pominięciem hali garażowej.
  W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie – czy to postępowanie jest zgodne z przepisami prawa? Czy koszty utrzymania lokalu – hali garażowej powinny być pokrywane przez właścicieli udziałów?

  Pozdrawiam ZK.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime27-01-2011
   
  Odpowiedz sobie na pytania: kto powinien ponosić koszty utrzymania Twojego mieszkania?
  A mieszkania Twojego sąsiada?
  A lokalu użytkowego?
  Czym w tym względzie różni się odrębny lokal garażowy od odrębnego lokalu mieszkalnego lub użytkowego?
  •  
   CommentAuthorzibi54
  • CommentTime27-01-2011
   
  Dzięki, potwierdziłeś moje przypuszczenia. Jak zmienić trwającą od 4 lat sytuację, do której przyzwyczaili się właściciele lokali mieszkalnych i jednocześnie udziału w hali garażowej? Czy aby zmienić istniejącą sytuację należy na najbliższym zebraniu wspólnoty przeprowadzić głosowanie za zmianą? Ale właściwie dlaczego, skoro to jest nieprawidłowa sytuacja.
  A jeżeli Zarząd nie będzie chciał dokonać zmian - sprawą powinien zająć się sąd?
  •  
   CommentAuthorsurfer
  • CommentTime27-01-2011
   
  A jeżeli Zarząd nie będzie chciał dokonać zmian - sprawą powinien zająć się sąd?

  Ja bym wpłacał zaliczki na koszty zarządu NW pomniejszone o koszt utrzymania hali garażowej.
  Jak inni zobaczą, że tak robisz też przestaną za to płacić i tym sposobem to współwłaściciele hali garażowej będą ją utrzymywać.
  Bez wnoszenia sprawy do sądu : )
  • CommentAuthorkoziorozka
  • CommentTime27-01-2011 zmieniony
   
  też bym tak zrobiła, jak surfer, ale można też zaskarżyć do sądu tę uchwałę o remoncie posadzki w garażu (jest na to 6 tygodni od daty uchwalenia)
  Jednak czekanie na ruch wm jest wygodniejsze. Płacisz mniej, czekasz aż wm pozwie cię do sądu i wygrywasz ;)
 1. To wszystko prawda, co napisano powyżej, jednak można równie dobrze ten proces przegrac, o ile w hali znajdują się urządzenia służące wspólnocie mieszkaniowej.
  Zawsze należy również taki niekorzystny wynik procesu wziąc pod uwagę.
  Pomocne orzecznictwo:
  z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2008 r. , sygn. akt: I ACa 601/08.

  "Pomimo różnic pomiędzy stanem faktycznym niniejszej sprawy i rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy sprawy o sygn. akt II CKN 226/97, powołanie się przez Sąd I instancji na treść orzeczenia z dnia 20 czerwca 1997 r. nie może być uznane za błędne. Z orzeczenia tego wynika bowiem, że pomimo kategorycznego brzmienia art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali, ustalenie różnej wysokości obciążeń dla poszczególnych właścicieli lokali nie jest co do zasady wykluczone.

  Należy ponadto podkreślić, że strona pozwana uzasadniła podstawy zróżnicowania obciążeń, podnosząc, że koszt utrzymania nieruchomości garażowych jest niższy, niż mieszkalnych, a właściciele garaży będący jednocześnie właścicielami lokali mieszkalnych, w związku z własnością tych ostatnich ponoszą koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w nie mniejszym, niż pozostali właściciele, zakresie. Biorąc więc pod uwagę, że nieruchomości garażowe nie służą do wyłącznego użytku ich właścicieli, a na gruncie art. 22 ust. 3 pkt 8 ustawy o własności lokali dopuszczalne jest ustalenie, iż część kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku, służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, zaliczana będzie do kosztów zarządu nieruchomością wspólną, nie było - w ocenie Sądu Apelacyjnego - przeszkód, aby wobec akceptacji większości członków wspólnoty, obciążenia finansowe poszczególnych właścicieli zostały ustalone zgodnie z treścią uchwały nr 4/2006. "

  Treśc orzeczenia na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:
  http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/571-i-aca-601-08-koszty-izolacji-balkonow-ponosi-wlasciciel.htmlPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime27-01-2011
   
  zibi54:Problem dotyczy tego, kto powinien ponosić opłaty związane z utrzymaniem hali garażowej (energia elektryczna do oświetlenia i wentylacji, wymiana żarówek, sprzątanie ręczne i mechaniczne). Do tej pory to są koszty, pokrywane w ramach kosztów utrzymania wspólnoty.

  Czy w AN jest wpis o służebności garażu wielostanowiskowego? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorzibi54
  • CommentTime28-01-2011
   
  W mojej wspólnocie, pod sufitem na wysokości ok. 4 m. rozmieszczone są rury kanalizacyjne, wodne, elektryczne i inne, bóg wie jakie. Rozmieszczenie tej sieci przewodów nie wpływa na powierzchnię użytkową garażu podziemnego. Ponadto dla celów wymiany powietrza w garażu podziemnym służą urządzenia wentylacyjne, które wyłącznie poprzez kraty w ścianach wymieniają powietrze.
  W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2008 r. czytamy, że w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody Sąd I instancji prawidłowo ustalił, że w pomieszczeniach garaży znajdują się instalacje kablowe służące do użytku wszystkich właścicieli lokali i wejścia do komórek. Na poziom garaży zjeżdżają windy, znajduje się tam również jedyne wyjście z budynku bez konieczności pokonywania schodów. Uzasadnia to zdaniem Sądu ocenę, iż choć garaże są przedmiotem własności tylko części członków wspólnoty i w sensie prawnym stanowią odrębne lokale, w rzeczywistości służą do użytku nieokreślonego kręgu mieszkańców nieruchomości nie zaś - do wyłącznego użytku ich właścicieli.

  W naszej wspólnocie wyjścia piesze z garażu podziemnego odbywają się z poziomu „-1” do poszczególnych klatek schodowych – dalej schodami albo winą. Z tego poziomu klatek schodowych istnieją również wejścia do tzw. piwnic. Tak naprawdę, żeby nie przepisy p/poż można byłoby całkowicie zamknąć dostęp od strony klatek schodowych do garaży. Ponadto wyjścia z budynku bez konieczności pokonywania schodów są z klatek schodowych z poziomu”0” a więc powyżej garażu wielostanowiskowego.

  Wymieniony powyżej wyrok Sądu Apelacyjnego należy przyjąć do wiadomości. Odczucia własne są oczywiście odmienne. Najgorsze w tym wszystkim, że przeciętny członek wspólnoty nie ma właściwej pomocy prawnej (chodzi oczywiście o poniesienie kosztów) w ewentualnym postępowaniu sądowym.
 2. zibi54:

  Wymieniony powyżej wyrok Sądu Apelacyjnego należy przyjąć do wiadomości. Odczucia własne są oczywiście odmienne. Najgorsze w tym wszystkim, że przeciętny członek wspólnoty nie ma właściwej pomocy prawnej (chodzi oczywiście o poniesienie kosztów) w ewentualnym postępowaniu sądowym.


  Zdarza się, że orzecznictwo jest sprzeczne, ten wyrok jedynie pokazuje jak różnie można interpretowac pewne wydawałoby się oczywiste kwestie. Wytaczając powództwo trzeba zawsze miec to na uwadze, co nie oznacza, że taki zapadłby w każdym sądzie.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 3. W moim przypadku sytacja wygląda tak ,że garaż jest lokalem wyodrębninym umiejscowionym pod budynkiem ale ustanowiona jest służebność na rzecz pozostałych właścicieli.W garażu jest instalacja tv i itd.Przez garaż inni właściciele przechodzą do swoich komórek,niejednokrotnie garaż służy poprostu jako skrócenie sobie drogi do domu.Płacę na utrzymanie nieruchomości wspólnej swoimi udziałami w lokalu mieszkalnym i niemieszkalnym.Do tej pory koszty utrzymania garażu wchodziły w skład utrzymania NW co w mojej ocenie było sprawiedliwe ze względu na to ,że tak naprawdę wszyscy pośrednio z tego garażu korzystają .Dziś pojawił sie pomysł kilku właścicieli ,żeby tylko nas /właścicieli garażu /obciązyć kosztami utrzymania garażu,co spowoduje że zaliczki znacząco wzrosną,przecież i tak płacę podwójnie na utrzymanie nw.Czy mając na uwadze powyższe wyroki mogę ten pomysł obalić?
  Pozdrawiam
  •  
   CommentAuthorsurfer
  • CommentTime3-02-2011
   
  .Dziś pojawił sie pomysł kilku właścicieli ,żeby tylko nas /właścicieli garażu /obciązyć kosztami utrzymania garażu

  Przecież jak piszesz jest ustanowiona służebność, niech zatem współwłaściciele określą odpłatność tej służebności.
 4. W moim przypadku sytacja wygląda tak ,że garaż jest lokalem wyodrębninym umiejscowionym pod budynkiem ale ustanowiona jest służebność na rzecz pozostałych właścicieli.

  czyli jest prawidłowo
  Problem dotyczy tego, kto powinien ponosić opłaty związane z utrzymaniem hali garażowej (energia elektryczna do oświetlenia i wentylacji, wymiana żarówek, sprzątanie ręczne i mechaniczne). Do tej pory to są koszty, pokrywane w ramach kosztów utrzymania wspólnoty.

  Ja ciebie rozumiem, pewnie napiszesz, ale ja nie mam MP i nie korzystam z garażu wielostanowiskowego
 5. julia: tak naprawdę wszyscy pośrednio z tego garażu korzystają .Dziś pojawił sie pomysł kilku właścicieli ,żeby tylko nas /właścicieli garażu /obciązyć kosztami utrzymania garażu,co spowoduje że zaliczki znacząco wzrosną,przecież i tak płacę podwójnie na utrzymanie nw.Czy mając na uwadze powyższe wyroki mogę ten pomysł obalić?
  Pozdrawiam

  Skoro wszyscy korzystają to częśc kosztów możecie Państwo zaliczyc do kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Całkowite zwolnienie chyba jest nadmiernym obciążeniem dla całej wspólnoty, wszak z miejsc parkingowych korzystacie wyłącznie Państwo jako współwłaściciele garażu.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 6. Propozycja Surfera jest w mojej ocenie najlepsza - skoro służebnośc została określona - określcie Państwo koszty z nią związane i kompensujcie wzajemne należności.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime5-02-2011
   
  Zarządca:Propozycja Surfera jest w mojej ocenie najlepsza - skoro służebnośc została określona - określcie Państwo koszty z nią związane i kompensujcie wzajemne należności.

  Ustalać sobie mogą, a ja i tak nie będę płacił ....
  wymiar odpłatności za służebności najlepiej przeprowadzić przez sąd. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime5-02-2011
   
  Przeczytaj jeszcze raz:
  kompensujcie wzajemne należności
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego