Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh, KubaP, wp44, Miodownik, Iwona 71, Lok93P, monikakb, gab, IwonaB, KAROLSKO, man, koziorozka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Jakie są regulacje dotyczące zagospodarowania pomieszczenia mieszkalnego w lokal użytkowy w ramach 4 rodzinnej wspólnoty mieszkaniowej.
  1. Czy właściciel powinien płacić wyższy czynsz od metrażu tego pomieszczenia?
  2. Jak uregulować kwestię większego zużycia prądu na wspólnej klatce schodowej (klienci ...)
  3. Sprawa amortyzacji użytkowania klatki schodowej oraz jej sprzątanie.
  4. Zagrożenie pożarowe. W lokalu używane będą urządzenia elektryczne (m.in.żelazko) .
  5. czy właściciel powinien zabezpieczyć linie elektryczną z racji wysoko-poborowych urządzeń?

  Proszę o sugestie, własne doświadczenia i inne podpowiedzi mogące pomóc w tej sprawie.
 2. Wiąże się to ze zmianą sposobu użytkowania lokalu, dlatego właściciel ma obowiązek dopełnić formalności wynikających z przepisów prawa budowlanego.

  Art. 71 ust, 2 stanowi, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi właściwemu organowi, którym zgodnie z art. 82 prawa budowlanego jest organ administracji architektoniczno – budowlanej i instancji – starosta lub wojewoda.


  Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w tym przepisie, w tym ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. W razie konieczności organ może w drodze postanowienia nałożyć na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów z zakreślonym terminie – w razie niedopełnienia formalności – organ wyda decyzję, mocą której wyrazi sprzeciw, co uniemożliwi dokonanie zmiany.  Należy też pamiętać, że złożenie pełnej dokumentacji nie oznacza, że działalność w lokalu będzie można prowadzić, ponieważ organ może wnieść sprzeciw w następujących przypadkach:
  - zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – wtedy rozstrzygniecie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  - zmiana narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  -zmiana może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, warunków zdrowotno – sanitarnych, ewentualnie wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.


  Zgłoszenie winno być dokonane przez zamierzoną zmianą sposobu użytkowania, a zamiana może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od daty zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, który, przyjmuje postać decyzji.
  Dokonanie zgłoszenia już po fakcie, czyli po zmianie sposobu użytkowania nie wywołuje skutków prawnych i każda nielegalna zmiana traktowana jest jak samowola budowlana.


  Ponieważ w budynku działa wspólnota mieszkaniowa, to należy zauważyć, że zmiana sposobu użytkowania lokalu nie wymaga uchwały jej członków, kwestia ta leży poza sferą jej zdolności prawnej, innymi słowy: właściciel nie musi występować do wspólnoty o zgodę.

  Oczywiście przebudowa nieruchomości związana ze zmianą sposobu użytkowania, jak np. wybicie lub powiększenie okien, drzwi zewnętrznych ingerencja w przewody kominowe nie może mieć miejsca bez uchwały.

  http://www.zarzadca.pl/komentarze/2609-zaklad-fryzjerski-w-mieszkaniu


  Odnośnie opłat - to można podjąć uchwałę w zakresie ich zwiększenia w oparciu o art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali:

  "Uchwała właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.",
  jednak należy taką podwyżkę uzasadnić, tzn. wykazać o ile konkretnie koszty w związku ze zmianą sposobu użytkowania się zwiększyły, np. wcześniej koszt energi elektrycznej wynosił 100 zł a po zmianie 112 zł., albo za sprzątanie płaciliśmy 200 a teraz 215 zł.

  Podwyżka musi wynikać z faktycznych kosztów.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorblady
  • CommentTime31-07-2015
   
  Ale art 12 ust 3 dotyczy korzystania z części wspólnej, o ile dobrze zrozumiałem to jeżeli pomieszczeniem użytkowym jest pow wspólna. Natomiast mamy podobny problem jak zróżnicować opłaty dla pomieszczenia będącego własnością gminy w którym jest prowadzona działalność?
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime31-07-2015
   
  Art 12 ust 3 pozwala na zwiększenie opłat np. właścicielowi sklepu. Tj. właścicielowi lokalu użytkowego.
  •  
   CommentAuthorblady
  • CommentTime31-07-2015
   
  Ok ale wymiar zwiększenia musi wynikać ze zwiększonych kosztów w związku ze sposobem użytkowania? Czy niekoniecznie?
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime31-07-2015
   
  Korzystania. Koniecznie. Nie możesz nałożyć domiaru wg. "widzi mi się".
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego