Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, koziorozka, azygnerski, blazejh, wp44, nathan0930

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorwaleczny
  • CommentTime13-06-2018 zmieniony
   
  Niby trywialne. Mieszkań jest 8. 2 wykupione a 6 w rękach dewelopera. Piwnic jest 10. 8 po 5m^2 i 2 po 20m^2. 2 piwnice jako pomieszczenia są na sprzedaż według właściciela.
  W art 23 ust. 2a. Suma udziałów nie jest równa 1.
  Czy w takim przypadku opisanym wyżej suma nie jest równa 1 Czy jest?

  Mowa nie jest o lokalach mieszkalnych ale nawet nie wiadomo czy to pomieszczenia gospodarcze.
  W takim przypadku należy stosować art 3 ust 7. aż do wyodrębnienia pierwszego lokalu.

  Czy to nie jest wprowadzaniem w błąd ?
  Czy po sprzedaży ostatnich 6 lokali należy ponownie przeliczyć udziały ? Przecież nowi nabywcy 2 pomieszczeń mogą wpłynąć na udziały w całej nieruchomości.
 1.  
  waleczny:Niby trywialne.
  Mieszkań jest 8. 2 wykupione a 6 w rękach dewelopera.
  Piwnic jest 10.
  8 po 5 m2 i 2 po 20 m2.
  2 piwnice jako pomieszczenia są na sprzedaż według właściciela.
  W art 23 ust. 2a. Suma udziałów nie jest równa 1.
  Czy w takim przypadku opisanym wyżej suma nie jest równa 1 Czy jest?
  Nie wiem ,to musi wynikać z KW macierzystej .
  A tak poza tym co ty kombinujesz? Liczy się udziały , a nie m2 poszczególnych lokali.

  Art.23. 2a. Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej.

  waleczny: Mowa nie jest o lokalach mieszkalnych ale nawet nie wiadomo czy to pomieszczenia gospodarcze.
  W takim przypadku należy stosować art 3 ust 7. aż do wyodrębnienia pierwszego lokalu.

  czy to nie jest wprowadzaniem w błąd ?
  Czy po sprzedaży ostatnich 6 lokali należy ponownie przeliczyć udziały ? Przecież nowi nabywcy 2 pomieszczeń mogą wpłynąć na udziały w całej nieruchomości.
  a może to jest brak elementarnej wiedzy . Lokalem jest każde pomieszczenie trwale wydzielone nieżalenie, gdzie się znajduje. Problem jest tylko w tym, czy developer chce to sprzedać czy zaliczyć do części wspólnych. :bigsmile:

  Procedury przy ustalaniu udziałów są następujące .


  Art. 3. 1. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

  2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

  3. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

  3a. Na potrzeby stosowania ustawy przyjmuje się, że udział w nieruchomości wspólnej współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych odpowiada iloczynowi wielkości jego udziału we współwłasności lokalu i wielkości udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej przypadającej na ten lokal.

  4. Do wyznaczenia stosunku, o którym mowa w ust. 3, niezbędne jest określenie, oddzielnie dla każdego samodzielnego lokalu, jego powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych.

  5. Jeżeli nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, stanowi grunt zabudowany kilkoma budynkami, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

  6. W wypadku gdy na podstawie jednej czynności prawnej dokonanej przez właściciela lub przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości następuje wyodrębnienie wszystkich lokali, wysokość udziałów, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio w umowie właściciel lub współwłaściciele.

  7. W budynkach, w których nastąpiło wyodrębnienie własności co najmniej jednego lokalu i ustalenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej bez uwzględnienia powierzchni pomieszczeń przynależnych lub w sposób inny niż określony w ust. 3, a przy wyodrębnianiu kolejnych lokali ustalano wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej w taki sam sposób, do czasu wyodrębnienia ostatniego lokalu stosuje się zasady obliczania udziału w nieruchomości wspólnej takie, jak przy wyodrębnieniu pierwszego lokalu. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli wszyscy właściciele lokali wyodrębnionych i dotychczasowy właściciel nieruchomości dokonają w umowie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.


  Przy nowych budynkach udziały raczej się nie rozjeżdżają . Nie założyliby w katastrze kartoteki lokalowej developerowi. Wypis z kartoteki lokalowej /z katastru/ jest niezbędny do przeniesienia własnosci lokalu UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorwaleczny
  • CommentTime14-06-2018 zmieniony
   
  Dzięki KubaP, właśnie coś mi uświadomiłeś i to przez zupełny przypadek.

  Nie wiedziałem o istnieniu "kartoteki lokalowej", dzięki
  UoWL czytałem, znam te przepisy które cytujesz w tym wątku, ja wskazałem tylko stosunek m^2 powierzchni piwnic a lokali kij wie jakich i na co.

  Z tego co wiem do dev chce sprzedać ale nic nie wiadomo, jest gorszy niż miesiączka.

  Muszę naprawdę się wybrać do profesjonalisty w zakresie WM, nie mogę niestety tutaj podać większych szczegółów z uwagi na KK.

  A przydałaby mi się bardzo poważna pomoc w tym zakresie bo to co jest u mnie najeb.... to się w głowie nie mieści a to dopiero początek tego bałaganu :-/
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime15-06-2018
   
  Z tego co wiem do dev chce sprzedać ale nic nie wiadomo, jest gorszy niż miesiączka.
  to kupuj UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego