Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, monikakb, blazejh, azygnerski, drm, Michał, koziorozka, drops

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorkasiawu
  • CommentTime15-10-2018
   
  Witam :)

  Proszę Was o informację, poradę w jaki sposób wnioskuje (?) się czy też zgłasza propozycję uchwały Administratorowi? Czy może to być zwykły mail z propozycją tematu czy też muszę wysłać pismo? Czy wystarczy zwykły tekst (na emial) np: "Propozycja umieszczenia ławek przed klatką schodową", czy jednak muszę się powołać na jakiś paragraf itp, jaką ma mieć to formę? Czy administrator sam ma przygotować listę do głosowania? I ostatnie pytanie najbardziej istotne: Czy administrator może nie zgodzić się na głosowanie nad uchwałą na zebraniu wspólnoty, nawet jeśli uchwała będzie wychodziła od zarządu wspólnoty?
  •  
   CommentAuthort66
  • CommentTime15-10-2018
   
  Administrator to organ działający na zlecenie Zarządu WM.
  To Zarząd WM przedstawia propozycję uchwał do podjęcia przez właścicieli. Administrator jest tylko ich doręczycielemł.
  Podczas zebrania, właściciel/e czy Zarząd za zgodą zgromadzonych właścicieli, może poddać pod głosowanie dodatkowe uchwały zgłaszane w trakcie zebrania, lub zgłoszone po otrzymaniu przez właścicieli zawiadomienia o zebraniu.
  •  
   CommentAuthorkasiawu
  • CommentTime15-10-2018
   
  Czy zawiadomienie o zebraniu wspólnoty powinno odbywać sie za posrednictwem poczty tradycyjnej (za potwierdzeniem odbioru) czy moze być mailowo?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime15-10-2018
   
  kasiawu:Czy zawiadomienie o zebraniu wspólnoty powinno odbywać sie za posrednictwem poczty tradycyjnej (za potwierdzeniem odbioru) czy moze być mailowo?
  Uważam,że każda metoda dozwolona, aby była skuteczna .
  U mnie wysyła się listem zwykłym lub wrzuca do skrzynek oddawczych (pocztowych) z pieczątką, że korespondencje dostarczył Zarząd WM ( tu data ) UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorkasiawu
  • CommentTime15-10-2018
   
  Chciałam dopytać jak się ma tutaj Art. 32.1 Ustawy o własności lokali? "O zebraniu ogółu właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu
  zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania."
 1. Obowiązek pisemnego powiadomienia z wyprzedzeniem min. 7 dniowym, każdego z właścicieli o zebraniu dotyczy, każdego rodzaju zebrań.
  Niezależnie czy dotyczy to zebrania sprawozdawczego, czy zwołanego z innego tytułu.
  Należy pamiętać, że z chwilą wysyłania zawiadomień przez pocztę, należy doliczyć czas jaki jest potrzebny na przesyłkę.

  Jeżeli powiadomienie wysyłane jest drogą pocztową, dobrze jest, aby była to przesyłka rejestrowana (list polecony).Potwierdzenie nadania, jest dowodem przesłania właścicielowi powiadomienia, zwłaszcza kiedy później sprawa ewentualnego braku powiadomienia, opiera się o sąd.
 2. zwykły tekst (na emial) np: "Propozycja umieszczenia ławek przed klatką schodową",

  Napisz projekt uchwały, że wspólnota ma kupić x ławek i ustawić je tu i tu.
 3. kasiawu:Czy zawiadomienie o zebraniu wspólnoty powinno odbywać sie za posrednictwem poczty tradycyjnej (za potwierdzeniem odbioru) czy moze być mailowo?
  Jeżeli właściciel wyrazi zgodę na doręczanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie może zostać wysłane mailowo.

  Do spraw tego rodzaju zastosowanie mają przepisy ogólne kodeksu cywilnego ( za podstawie odesłania zawartego w art. 1 ust. 2: "W zakresie nieuregulowanym ustawą do własności lokali stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.").

  Art. 61 „§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

  § 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego