Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, gab, koziorozka, blazejh, azygnerski, wp44, Phantos, t66, Haneczka, Emilia, maggi, ninor, Do-da, abadaba7, tajfun, drops

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthoraira696
  • CommentTime24-10-2018
   
  Witam,
  mam problem ze wspólnotą zarządzającą budynkiem, gdzie prowadzę działalność. Po bardzo długim czasie oczekiwania (zamiast 3 tygodni wyszło 6) okazało się, że owszem, 51% wyraziło zgodę na koncesję A, ale uchwała była skonstruowana w nieco oryginalny sposób: dotyczyła okresu 1 roku, a nie minimum 3 lat. Właściciel lokalu złożył w moim imieniu prośbę o wydanie zgody na koncesję, poddanie do głosowania okresu 1nego roku było ich własnym i niekonsultowanym z właścicielem pomysłem. Pani z administracji powiedziała, że mogą się tym zająć najwcześniej w styczniu. Czy mogę coś zrobić w tej sprawie? Ktoś się orientuje?
  •  
   CommentAuthorazygnerski
  • CommentTime24-10-2018 zmieniony
   
  aira696:poddanie do głosowania okresu 1nego roku było ich własnym i niekonsultowanym z właścicielem pomysłem. Pani z administracji powiedziała, że mogą się tym zająć najwcześniej w styczniu. Czy mogę coś zrobić w tej sprawie? Ktoś się orientuje?
  Do wyboru masz przyjęcie na rok albo brak zgody . Moim zdaniem wspólnota ma do tego prawo i postąpiła wg własnego uznania.
  Ustawa "alkoholowa" wspomina jedynie, co ma zawierać zgoda;
  - informację komu i gdzie
  - typ alkoholu na jaki wyraża się zgodę
  - okres na jaki udziela się zgody lub bezterminowo

  Na podstawie takiej zgody nie powinno być problemów z uzyskaniem zezwolenia na 3 lata.
  W praktyce, jeżeli WM wyraziła zgodę na 1 rok, to moim zdaniem, urząd nie ma prawa domagać się przedłożenia zgody na kolejny rok, a WM ma obowiązek przedłużyć zgodę lub nie wnosić o zaprzestanie sprzedaży, jeśli przez ten rok będzie wszystko grało.
  Jakieś niewielkie ryzyko jest ale nie obawiałbym się.
  •  
   CommentAuthoraira696
  • CommentTime24-10-2018
   
  W urzędzie zaklinają się, że MUSI być na 3 lata, a z tego, co widzę, to w ustawie o trzeźwości nie jest to napisane...
 1. Zgodnie z art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
  Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230, z późn. zm.) zezwolenie takie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
  do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.

  Z kolei art. 18 ust. 6.stanowi, że do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć m.in. dokument potwierdzający "zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku"


  Skoro w ustawie zastrzeżono, że zezwolenie wydaje się na okres nie krótszy niż cztery lata, m.in. pod warunkiem takiej zgody, to moim zdaniem urząd nie powinien wydać zezwolenia.

  Wspólnota wyraziła bowiem zgodę na okres roku, tymczasem przepis wprost stanowi o możliwości wydania zezwolenia na okres nie krótszy niż cztery lata.

  W tym stanie rzeczy właściciel powinien ponowić wniosek o podjęcie uchwały w tym przedmiocie. Z drugiej strony należałoby wyjaśnić dlaczego administrator może "zająć się tym dopiero w styczniu"? Może warto ustalić kto był twórcą uchwały, czy rzeczywiście pochodzi od zarządu oraz zmienić zarządcę na takiego, który będzie miał więcej czasu dla wspólnoty mieszkaniowej?Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorPhantos
  • CommentTime24-10-2018 zmieniony
   
  (...)

  Zgodnie z art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230, z późn. zm.) zezwolenie takie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonychdo spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.


  Dokładnie. Do Pani aira696 - Wspólnota chce cie mieć na krótkiej smyczy. Czy w uchwale zastrzegli sobie, że masz im płacić jakiś haracz za podjęcie uchwały?
 2.  
  Uchwała tej wspólnoty jest niezgodna z prawem.


  Pomocne orzecznictwo:


  z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 roku, sygn. akt: I C 322/14:

  "Zdaniem Sądu, zaskarżona uchwała, przewidując zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalach w karencji rocznej narusza również interesy powódki, jako właściciela lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna.

  Jak już wcześniej wspomniano, organy prowadzące postępowanie w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obowiązane są badać, czy podmiot ubiegający się o zezwolenie legitymuje się m.in. wymaganą zgodą uprawnionych podmiotów. W sytuacji zaś, gdy zgoda udzielona jest na okres krótszy niż terminy, na jakie można wydawać omawiane zezwolenia, wydanie zezwolenia jest niemożliwe. Konsekwencją tego będzie zaś brak możliwości wywiązania się przez powódkę z zawartej przez nią umowy najmu. W tym zakresie stanąć bowiem należy na stanowisku, że najemca prowadzący restaurację, w której podawany jest alkohol, w braku wymaganego zezwolenia nie będzie zainteresowany dalszym utrzymywaniem stosunku najmu. Uzasadniony jest zatem wniosek, że pozwana Wspólnota Mieszkaniowa w powyższy sposób nadużyła uprawnienia do ochrony interesu swoich członków, nadmiernie ingerując w sposób korzystania z lokalu przez powódkę."


  Orzeczenie na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

  http://www.zarzadca.pl/prawo/orzecznictwo-sadowe/3156-prawo-orzecznictwo-wyrok-wspolnota-mieszkaniowa-zgoda-na-alkohol-zarzadzanie-i-c-322-14-zgoda-na-sprzedaz-alkoholuPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime24-10-2018
   
  aira696:W urzędzie zaklinają się, że MUSI być na 3 lata, a z tego, co widzę, to w ustawie o trzeźwości nie jest to napisane...
  a co w uchwale Rady Gminy ? UoWL ; UoGN ;
 3. Przepis ustawy mówi o okresie minimum 4 lata, rada gminy nie może uchwałami tego okresu skracać.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime24-10-2018 zmieniony
   
  Zarządca:Przepis ustawy mówi o okresie minimum 4 lata, rada gminy nie może uchwałami tego okresu skracać.
  Trzeba to doprecyzować

  Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są tylko na czas oznaczony.

  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia), na okres nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – na okres nie krótszy niż 2 lata.

  Źródło: https://www.experto24.pl/firma/sprzedaz-i-handel/okres-waznosci-zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu.html?cid=K000KN


  czyli Rada Gminy może wydłużyć okres obowiązywania koncesji. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorZarządca
  • CommentTime24-10-2018 zmieniony
   
  Problem dotyczy okresu 1 roku - zatem o mowa o okresie krótszym niż cztery lata.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime24-10-2018
   
  Zarządca:Problem dotyczy okresu 1 roku - zatem o mowa o okresie krótszym niż cztery lata.
  nie zgadzam się z tą teza ... chodzi o sprzedaż alkoholu ... a nie gastronomię UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorPhantos
  • CommentTime24-10-2018
   
  KubaP:
  Zarządca:Problem dotyczy okresu 1 roku - zatem o mowa o okresie krótszym niż cztery lata.
  nie zgadzam się z tą teza ... chodzi o sprzedaż alkoholu ... a nie gastronomię

  Możesz się nie zgadzać, jednak nie zmienisz faktu, że sprzedaż alkoholu to też gastronomia - w ramach żywienia zbiorowego.
 4. aira696:W urzędzie zaklinają się, że MUSI być na 3 lata, a z tego, co widzę, to w ustawie o trzeźwości nie jest to napisane...
  No to klops :sad:
  Zarządca:"Zdaniem Sądu, zaskarżona uchwała, przewidując zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalach w karencji rocznej narusza również interesy powódki, jako właściciela lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna.
  Rzeczywiście, Pan Sąd dopomógł w rozwiązaniu problemu; ty wspólnoto płacisz 500, a ty masz rację ale nie masz zgody. :bigsmile:

  Jak już wcześniej wspomniano, organy prowadzące postępowanie w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obowiązane są badać, czy podmiot ubiegający się o zezwolenie legitymuje się m.in. wymaganą zgodą uprawnionych podmiotów. W sytuacji zaś, gdy zgoda udzielona jest na okres krótszy niż terminy, na jakie można wydawać omawiane zezwolenia, wydanie zezwolenia jest niemożliwe.
  http://www.administrator24.info/artykul/id49,zgoda-na-sprzedaz-alkoholu-w-budynku-wielorodzinnym W tym wyroku sąd wskazał, że organ nie bada legalności dokumentu. Tak więc zgodę może napisać teściowa wnioskującego i organ nie będzie wnikał, a jeżeli wspólnota i wnioskujący chcą się umówić na próbny rok, to już bezprawie.
  Czyli... panu Jankowi stawiam skrzynkę Wyborowej, on mi wypisuje zgodę, ja nie wnikam czy ma do tego prawo, organ nie wnika, mam koncesję a ze wspólnotą dogadam się za rok, na przedłużenie…
 5. Niezupełnie tak jest, że organ nie będzie wnikał - sąd stwierdził, że jest wada prawna, ale nie skutkuje nieważnością decyzji.

  Organ będzie jednak badał na jaki okres wydano zgodę - a to wynika już z dokumentu, który wnioskujący o koncesję przedstawi organowi. Rozumiem, że pytanie postawione na forum dotyczy działań prawnych.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 6. Oczywiście, tylko i wyłącznie działań prawnych :)
  •  
   CommentAuthorZarządca
  • CommentTime25-10-2018 zmieniony
   
  Jeżeli w tym lokalu sprzedaż będzie prowadzona na wynos, to minimum wynosi 2 lata, a zatem zezwolenie może być, np. na trzy lata.


  Uchwała zawiera zgodę na okres jednego roku.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime25-10-2018 zmieniony
   
  Dlaczego został usunięty mój wpis?

  Phantos:
  KubaP:
  Zarządca:Problem dotyczy okresu 1 roku - zatem o mowa o okresie krótszym niż cztery lata.
  nie zgadzam się z tą teza ... chodzi o sprzedaż alkoholu ... a nie gastronomię

  Możesz się nie zgadzać, jednak nie zmienisz faktu, że sprzedaż alkoholu to też gastronomia - w ramach żywienia zbiorowego.
  sprzedaż na wynos nie mniej niż dwa lata , więc Gmina może "zmienić ten przepis" i wydawać na okres nie mniej niż 3 lata . UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego