Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, blazejh, bielka85, azygnerski, klalip, tajfun, Zarządca

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorKirk70
  • CommentTime26-09-2019
   
  Czy uchwała właścicieli podjęta w drodze zbierania podpisów o treści jak niżej ale bez udziału notariusza będzie ważna i sąd jej nie uchyli? Chodzi i wyjście z zarządu powierzonego i wyrzucenie spółdzielni. Będziemy mieli 55% głosów. Proszę o opinie:


  Działając na podstawie art23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ( Dz. U. z 2000 roku, Nr 85, poz. 90 z późn. zm.) właściciele lokali w nieruchomości położonej w ........ przy ul. ............... postanawiają:

  § 1
  Z dniem ….. ………….. ……. roku zmienia się sposób sprawowania zarządu nieruchomością wspólną przy ulicy ............... w .............., w ten sposób, że odwołuje się zarząd sprawowany przez Spółdzielnie Mieszkaniową ............. w ............. z siedzibą przy ul. ............... na podstawie art. 27.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz postanawia się, że zarząd nad nieruchomością wspólną opisaną w księgach wieczystych ................. oraz ,,,,,,,,,,,,,,,,prowadzonych przez Sąd Rejonowy ...................... sprawowany będzie przez właścicieli lokali lub osoby fizyczne lub prawne wybrane spoza ich grona w drodze odrębnego głosowania..
  § 2
  Właściciele biorący udział w głosowaniu wnoszą aby treść uchwały o której mowa w §1 została ujawniona w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w ............ nr ..KW.................. oraz ..............................
  §3
  Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime26-09-2019
   
  Kirk70:Czy uchwała właścicieli podjęta w drodze zbierania podpisów o treści jak niżej ale bez udziału notariusza będzie ważna i sąd jej nie uchyli?
  sąd taka uchwałę uchyli , musi być notariusz który taka uchwałę zaprotokłuje .
  Zacznijcie zbierać pełnomocnictwa rodzajowe od właścicieli lokali i w 5 u notariusza pojmiecie uchwałę ... o zmianie sposobu zarządu UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorKirk70
  • CommentTime26-09-2019
   
  Hm. Czytałem.orzeczenie , ze niby nic nie stoi na przeszkodzie. Czy znasz takie orzeczenia?

  Nowy doklejony: 26.09.19 23:11
  Tu jest np. Pogląd odmienny, ze można...http://www.administrator24.info/artykul/id9790,zmiana-zarzadu-powierzonego

  Nowy doklejony: 26.09.19 23:12
  http://www.administrator24.info/artykul/id9790,zmiana-zarzadu-powierzonego

  Nowy doklejony: 26.09.19 23:14
  Nic nie rozumiem. Ktoś zna jakiś konkretny pogląd judykatury na ten temat? Najlepiej najświeższy...
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime27-09-2019 zmieniony
   
  Kirk70:Hm. Czytałem.orzeczenie , ze niby nic nie stoi na przeszkodzie. Czy znasz takie orzeczenia?
  Hmmm a co to ma za znaczenie . Orzeczenia innych nie mają zastosowanie u Ciebie .
  Masz 50 % szans, że niekumaty sędzia przyklepie twoje rozwiązanie

  z UoWL
  Art. 18. 1. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.


  Ustanowiony stan prawny aktem notarialnym zmienia się też w ten sam sposób ... z udziałem notariusza . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorKirk70
  • CommentTime27-09-2019
   
  Ale nie sporzadza sie aktu notarialnego tylko protokòł, do tego notariusz w ogóle nie liczy glosow oraz ich nie sprawdza, bo to wiem na pewno, wiec po cholerę ta cala pseudopompa z nim skoro wszystko sprowadza sie do protezy?. Znasz jakieś orzeczenie oddalające taka czynnosc? Czy jest tu jakiś admin, zeby udzielił odp.?
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime27-09-2019
   
  Protezy?

  Protokół wykonany przez notariusza spełnia wszystkie wymogi aktu notarialnego. Z okrągłą pieczęcią na końcu.

  Naturalnie to notariusz zlicza głosy. Nie wiem skąd pomysł, żeby nie miał tego robić, bo cała zabawa nie miałaby przecież sensu, gdy nie zliczał.

  Bez pieczątki notariusza wasza uchwała nie ma mocy prawnej.
  •  
   CommentAuthorKirk70
  • CommentTime27-09-2019
   
  Dr habilitowana radca prawna nam tak napisala, ze nie zlicza glosow. Wiec kogo ja mam słuchać?
 1.  
  Notariusz zlicza glosy, sporządza protokół i odczytuje wobec zebranych. Lista głosowania jest załącznikiem do protokołu, jest więc jego częścią.

  Jeśli chwała nie uzyskała większości głosów , a nie zagłosował choćby jeden uprawniony do głosowania, notariusz zabiera cały ten majdan do siebie do kancelarii i głosowanie trwa u niego w trybie obiegowym. I dzieje się to samo , co dzieje się gdy zarząd kontynuuje zbieranie głosów normalnym trybem. Czyli dalej liczy kolejne głosy w trwającym głosowaniu. Wtedy protokół zostaje uzupełniony przez pana notariusza o część związaną z głosowaniem w trybie obiegowym. On dopisuje że doliczył głosy w dodatkowym trybie i stwierdza, dopiero czy uchwała przeszła czy nie przeszła. I tym razem pisemnie powiadamia właścicieli o wyniku glosowania i czy uchwała zapadła i czy już obowiązuje.

  Czyli na pewnym etapie można spokojnie powiedzieć, że rola notariusza polega wyłącznie na liczeniu głosów.

  Forma notarialna omawianej czynności powoduje, że głosy zlicza ten, kto sporządza protokół. Nie zarząd, nie Duch Święty i też raczej nie pani doktor habilitowana.

  Te czynności, które nazywasz protezą, mogą wspólnotę kosztować kilka stówek, a trwać tzw. ruski miesiąc, także z takimi epitetami, to raczej ostrożnie.
  •  
   CommentAuthorKirk70
  • CommentTime27-09-2019
   
  Podważyłeś boskość i nieomylność świętej , polskiej togi prawniczej. Mam nadzieję, że sam ją nosisz.... W każdym razie dziekuję

  Nowy doklejony: 27.09.19 10:07
  Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem,możemy pod ta uchwala zebrać powiedzmy 51% glosow liczonych udziałami , następnie udać sie z nia do notariusza a on zrobi z tego akt notarialny-protokol już bez fizycznej obecności osób podpisanych pod uchwałą? Wtedy będzie dobrze?
 2. Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem,możemy pod ta uchwala zebrać powiedzmy 51% glosow liczonych udziałami , następnie udać sie z nia do notariusza a on zrobi z tego akt notarialny-protokol już bez fizycznej obecności osób podpisanych pod uchwałą? Wtedy będzie dobrze?

  Nie, notariusz tego nie zrobi.

  Działając na podstawie art23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ( Dz. U. z 2000 roku, Nr 85, poz. 90 z późn. zm.) właściciele lokali w nieruchomości położonej w ........ przy ul. ............... postanawiają:
  itp

  To jest kompletna bzdura.

  Jeżeli jesteście pod reżimem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i chcecie się zarządzać na postawie ustawy o własności lokali to korzystacie z zapisu, który jest w ustawie o SM a w uwl.

  usm
  Art. 24(1). 1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.

  Nie ma tu wymogu protokołowania uchwały przez notariusza. Ale jeśli w KW jest wpisany zarząd spółdzielni, to taki protokół jest niezbędny do wykreślenie spółdzielni z ksiąg.


  że zarząd nad nieruchomością wspólną opisaną w księgach wieczystych ................. oraz ,,,,,,,,,,,,,,,,prowadzonych przez Sąd Rejonowy ...................... sprawowany będzie przez właścicieli lokali lub osoby fizyczne lub

  Ale ****. Czego wy chcecie? Jak chcecie sie zarzadzać?
  § 2
  Właściciele biorący udział w głosowaniu wnoszą aby treść uchwały o której mowa w §1 została ujawniona w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w ............ nr ..K


  Po jakiego chcecie ujawniać w KW treść bełkotliwej uchwały?

  Jeśli wykreślicie z KW zarząd spółdzielni i będziecie chcieli zarządząć sie zgodnie z uwl, to KW niczego nie wpisujecie. Tylko wykreślacie SM.
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime27-09-2019 zmieniony
   
  Kirk70:
  Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem,możemy pod ta uchwala zebrać powiedzmy 51% głosów liczonych udziałami , następnie udać się z nią do notariusza a on zrobi z tego akt notarialny-protokol już bez fizycznej obecności osób podpisanych pod uchwałą? Wtedy będzie dobrze?


  Źle zrozumiałeś. Nie możecie. Nie możecie tak zrobić ani pod tą uchwałą, ani pod żadną inną.

  Tak w ogóle, to o treści uchwały, którą wkleiłeś w ogóle zapomnij.
  •  
   CommentAuthorKirk70
  • CommentTime27-09-2019
   
  Napisz wctakim razie jak powinna brzmiec tak zeby bełkotliwie nie bylo.
 3. Uchwała protokołowana przez notariusza nie jest aktem notarialnym. To gwoli uściślenia.
  Notariusz dokonuje następujących czynności:

  Sporządza akty notarialne
  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  sporządza poświadczenia,
  doręcza oświadczenia,
  spisuje protokoły,
  sporządza protesty weksli i czeków,
  przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

  Jak również:

  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi z dokumentów
  sporządza na żądanie stron; projekty aktów oświadczeń, umów, innych dokumentów
  współpracuje z tłumaczeniami przysięgłymi w zakresie tłumaczenia przysięgłego dokumentów,
  bezpłatnie informuje w zakresie dokonywanej czynności
  dokonuje czynności notarialnych także poza siedziba Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności  Wracając do protokołu. Notariusz nie musi zliczać głosów ale poświadcza fakt, że te głosy zostały prawidłowo zliczone. Jak zatem ma stwierdzić, że zostały prawidłowo zliczone? :)
  •  
   CommentAuthorKirk70
  • CommentTime27-09-2019
   
  Chcemy zeby naszym blokiem nie zarzadzala zorganizowana grupa przestepcza ze spoldzielni. Tyle. Skoro jest to takie proste jak budowa gwozdzia to dlaczego tyle interpretacji.? A tak w ogóle to wzór z waszego portalu....belkotliwy....?

  Nowy doklejony: 27.09.19 10:58
  To niech ktoś wklei jak taka uchwala ma,wyglądać brzmiec itd. Wzoru protokoły notariiusza itp.

  Nowy doklejony: 27.09.19 11:01
  O, zamiast wytłumaczyć od A do Z, pokazać wzory protokołów, uchwał to sobie łajki wstawiają...

  Nowy doklejony: 27.09.19 11:08
  A was chętnie zatrudnie,skoro tak szastacie wiedza. Warunek, nieskalany spoldzielczością.Proszę o podanie tel. do kontaktu.
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime27-09-2019
   
  Chcemy zeby naszym blokiem nie zarzadzala zorganizowana grupa przestepcza ze spoldzielni. Tyle. Skoro jest to takie proste jak budowa gwozdzia to dlaczego tyle interpretacji.? A tak w ogóle to wzór z waszego portalu....belkotliwy....?  Na tym portalu jest sporo bełkotu.:-)
  Pisuje od czasu do czasu na tym portalu ale nie jest on mój.:-)

  Chcemy zeby naszym blokiem nie zarzadzala zorganizowana grupa przestepcza ze spoldzielni.  Jeśli zarzaądza to zgłoś do prokuratury.

  , zamiast wytłumaczyć od A do Z, pokazać wzory protokołów, uchwał to sobie łajki wstawiają...

  Nie podobają się lajki, to droga wolna.  A was chętnie zatrudnie,skoro tak szastacie wiedza. Warunek, nieskalany spoldzielczością.Proszę o podanie tel. do kontaktu.


  Szukaj , szukaj. Może jakiś desperat się znajdzie.:-)
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime27-09-2019
   
  Kirk70:Ale nie sporzadza sie aktu notarialnego tylko protokòł, do tego notariusz w ogóle nie liczy glosow oraz ich nie sprawdza, bo to wiem na pewno, wiec po cholerę ta cala pseudopompa z nim skoro wszystko sprowadza sie do protezy?.
  co ty chrzaniasz , liczy ile głosowało za przyjęciem uchwały zmieniającej sposób zarządu . Skąd Ty czerpiesz taką tajemną wiedzę? chyba nie z Gazety Polskiej czy od braci Karnowskich ? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorKirk70
  • CommentTime27-09-2019 zmieniony
   
  O! I wyszło szydło z worka. Karnowscy.... Ok. Po analizie twoich wpisów doszedłem do wniosku, ze miałbyś problem z wyprowadzeniem swojego bloku ze s.m.Zresztą mój blok również zamieszkują prawnicy i niestety przez lata byli ogrywani przez glabow ze spoldzielni. Ze spòldzielni wyprowadzi ich.. Sprzataczka...,
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime27-09-2019
   
  Kirk70:O! I wyszło szydło z worka. Karnowscy.... Ok. Po analizie twoich wpisów doszedłem do wniosku, ze miałbyś problem z wyprowadzeniem swojego bloku ze s.m.Zresztą mój blok również zamieszkują prawnicy i niestety przez lata byli ogrywani przez glabow ze spoldzielni. Ze spòldzielni wyprowadzi ich.. Sprzataczka...,
  cienkie gostki ci prawnicy, jak sobie nie poradzili ,
  Pewnie też się zabierali za temat, jak Ty Kirk70 UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorKirk70
  • CommentTime27-09-2019
   
  Doprowadzę to do końca a wracając do postu poprzednika, który przez niezdarnośc usunąłem, informuję, że w moim przypadku nie stracimy prawa do uzywania parkingu - Bo Wszytsko jest Nasze - kupione za pieniadze włascicieli. Sytuacja prawna jest skomplikowana bo przy ustanawianiu odrębności spóldzielcza mafia rąbnęla się o ponad 300 metrów, wiec mianownik jest większy niż to co stoi w KW. ale jesteśmy juz prawie u celu i nikt nie stanie mi na drodze. Nawet Wy kpiarze. Zdepczę każdego spółdzielczego karalucha co zamiast logiki ma we łbię tylko Walne, Rady Nadzorcze, Absolutorium, Statut, Premie kwartalne, nagrody roczne i na swięta, kluby samotnej matki, Kluby biegacza, wędkarza, wycieczki do Lichenia ...i wspólne wyjście na wybory bo głosujemy na naszego Pana Prezesa co startuje do Parlamentu.
 4. że w moim przypadku nie stracimy prawa do uzywania parkingu - Bo Wszytsko jest Nasze - kupione za pieniadze włascicieli.


  Akt notarilany do ręki. Tam jest podany numer gruntowej/budynkowej księgi wieczystej.

  Wchodzisz tu:

  https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false

  W dziale I znajdziesz numer/numery działek ewidencyjnych. To jest wasz grunt. Co się na nim mieści (parking, śmietnik) to już wy musicie sprawdzić.

  Może da się tutaj sprawdzić, jak przebiega granica waszego gruntu.

  https://www.geoportal.gov.pl/

  wiec mianownik jest większy niż to co stoi w KW


  Jeżeli mianownik jest większy niż licznik, to by sugerowało, że czegoś spółdzielnia nie wyodrębniła.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime28-09-2019
   
  Kirk70:Zdepczę każdego spółdzielczego karalucha co zamiast logiki ma we łbię tylko Walne, Rady Nadzorcze, Absolutorium, Statut, Premie kwartalne, nagrody roczne i na swięta, kluby samotnej matki, Kluby biegacza, wędkarza, wycieczki do Lichenia ...i wspólne wyjście na wybory bo głosujemy na naszego Pana Prezesa co startuje do Parlamentu.
  co się dziwisz... SM to przecież zakład pracy należy im się ... nie to co wspólnota, gdzie socjalu nie ma, za to jest "sponsoring" przy niemrawym Zarządzie czy Zarządcy ( dłużnicy wewnętrzni) . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime28-09-2019
   
  Jeżeli mianownik jest większy niż licznik, to by sugerowało, że czegoś spółdzielnia nie wyodrębniła.


  Jeśli wejdziesz do KW gruntowej, to w dziale II powinien być wpisany niewyodrębniony udział spółdzielni.

  Gdy się "zamienicie" we wspólnotę, spółdzielnia będzie pełnoprawnym członkiem wspólnoty.

  Może są jakieś lokale spółdzielczo - własnościowe albo spółdzielczo - lokatorskie. To własność spółdzielni.
  Może jest jakiś lokal usługowy należący do spółdzielni.
  Spotkałem się z sytuacja, gdzie spółdzielnia w małym budynku zostawiła sobie dwie duże piwnice, gdzie miała archiwum.
  •  
   CommentAuthorKirk70
  • CommentTime28-09-2019
   
  W ksiegach się orientuje. Trochę nie zrozumieliście, bo nie opisałem całego stanu faktycznego. Już mi sie nie chce ...ale dobra. W 1999 roku Spółdzielnia kupiła działkę X o wartości 80 tys złotych o pu. 2650 mkw, zabudowaną trzema budynkami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym z 1911 roku. Budynek mieszkalny byl zasiedlony tutajszym lumpiarstwem z tzw. przydziału komunalnego. Ówczesni spółdzielczy królowie postanowili pobudowac na tym miejscu blok- nasz blok o p.u wraz z klatkami i piwnicami powiedzmy 3100 mkw . Otrzymali w formie decyzji warunki zabudowy i zagospodarowania działki. A w warunkach było tak: że wszystkie budynki gospodarcze podlegają rozbiórce. Rozbiórce podlegał równiez budynek kamienicy z 1911 roku ale miał byc uzytkowany do czasu wysiedlenia z niego mieszkańców. Tak wiec bezposrednio nie kolidował z nową inwestycją ale projekt zagospodarowania działki przewidywał ostatecznie że na tej działce ma się docelowo znajdowac tylko jeden budynek mieszkalny- ten nowy. Budynek szybko pobudowano i od razu sprzedano w ramach odrebnej własności około 60% mieszkań i miejsc parkingowych . Reszta nielotów zapłaciła tyle samo co my, z ta różnicą że dali się przerobić na spółdzilecze własnościowe. Czyli odrebnych było 60% a reszta to spółdzilecza własność. Stara kamienica jak stała tak stała a miała p.u. około 350 mkw Uchwałą która ustanowiła odrębne własności nie wyłaczono tej kamienicy z działki na której stał nowy blok , dopóki spółdzilenia miała pełna własność działki powinna dokonać podziału obu działek na dwie o dwóch odrębnych KW. Ale nie chcieli tego zrobić bo nagle zdali sobie sprawę, że budynek stoi przy ruchliwej drodze i mozna go w 1/3 wynając na stelarze reklamowe, trochę podpicować i nadal może stac- oczywiście wbrew prawomocnej decyzji o zagospodarowaniu działki. My się o niczym nigdy nie dowiemy. Jak pomyśleli tak zrobili. Powyprzedawali odrębne własności z prawem do gruntu na którym stała owa kamienica(:)))) wiec teraz podziału działek bez zgody wspowłascicieli być nie mogło. ale cicho sza. Durnie tam mieszkają ...nic nie kumają. Działka pod kamienica warta teraz z 400 tysiecy, cicho sza..Do tego w uchwale o ustanowieniu odrębnych własności policzono tylko metry kwadratowe nowego bloku- czyli mianownik wynosił 3100. A tak naprawdę 3100 powinno być powiekszone o tą kamienicę o owe 350 mkw - czyli mianownik powinien wyglądać tak 3100+350= 3450.Czyli w KW jest niezgodność i do tego nikt nie wpisał ostrzeżenia.No i jak ustanawiano odrębne własności do licznika wbijano powierzchnie mieszkania plus komórka lokatorska i w aktach notarialnych wyglądało to tak np 485/3100 zamiast 485/3450. I teraz okradli nas, ludzie sie o tym dowiedzieli i robimy wspólnotę. Jak zostali zjebani- prezes dostanie proka i go wywalili na zbity pysk to sie przestarszyli buntu, więc na zebraniu o tym nam nie powiedzieli tylko napisali, że ...( cyt. że w 2000 roku tamtejszy zarzad popełnił błąd i nie uwzglednił w uchwale pu kamienicy a ta powierzchnia faktycznie zwiększa ich udziały bo nie wyodrębniono w niej żadnego mieszkania . A teraz nic bez zgody pozostałych wyodrębnić nie mogą. Niemniej jednak już leżą na łopatkach ,ludzie wyodrębnili parę mieszkań tak wiec przewagę z kamienicą prawie zredukowalismy . A ze nie można spędzić wszystkich do aktu( cześć tu nie mieszka tylko wynajmuje), żeby udziały wyprostowac i dokonać podziału na dwie działki, na razie jest jak jest.Musimy robić wspólnotę dwu budynkową z budynkiem , który w papierach nie ma prawa istnieć a potem występować do sadu o zniesienie wspówłasności i podział wspólnoty- tym razem ze spłatami- a jak będą musieli nam zapłacić 300 tysiecy za działkę to upadną . Tak nas załatwili te skurw....To tyle. To tylko wierzchołek góry lodowej naszych problemów z rozwielitkami ze spółdzielni.Bo powiedzmy sobie szczerze każdy rząd w Polsce, chce czy nie chce, będzie się uginał pod naciskiem trzech ośrodków iluzorycznej władzy:banksterów, kleru i klakierów z krajowej rady spółdzielczej. Dopóki ciemnota lub bierność ogółu będzie czyniła te trzy ośrodki realną czy też fikcyjną potęgą, dopóty w Polsce będzie można wykrzykiwać wzniośle „Bóg i religia”, Bank to Twój Przyjaciel" oraz "Niech Żyje Spółdzielcza Własność-Przewodnia Siła Narodu". To właśnie te trzy siły delegują sobie do Sejmu i Senatu swoich usłużnych przedstawicieli - głupi wyborca mamiony jest tylko hasłem, że na kogoś zagłosować musisz- bo inaczej to głosujesz na własnego wroga. Faktycznie i tak głosujesz na gościa, który wypróżni ci jakąś ustawą kieszenie. Tam gdzie w gruncie rzeczy chodzi o władzę, koryto , sowitą emeryturkę i pieniądze- dla nich według ich oświadczeń rzeczy „moralnie obojętne" dopóki kasta tych wyodrębnionych i odmóżdżonych dzikusów niejednokrotnie o inteligencji rozwielitki będzie regulatorem najdonioślejszych spraw społeczeństwa czy jednostki, z jego największą szkodą. Istnieją w przyrodzie bakterie, które zabija się światłem. Fiat lux!!!! Nie głosuj na cudze pensje! Co miesiac wypada nam jakiś trup z szafy. Jak jeszcze mi tu który napisze że spółdzielnia to najlepsze rozwiązanie, mód malina a wspólnota to złodzieje , nierząd, prostytucja itd.....to.....
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime28-09-2019
   
  krótko.
  O podziale spółdzielni myśleliście?
  Wy zakładacie swoją spółdzielnię (na dłużej lub krócej) i dzielicie grunt (?) Stara kamienica zostaje w starej spółdzielni.

  Poczytaj w usm art. 108 i dalsze.


  No i jak ustanawiano odrębne własności do licznika wbijano powierzchnie mieszkania plus komórka lokatorska i w aktach notarialnych wyglądało to tak np 485/3100 zamiast 485/3450


  To akurat zgodnie z prawem .

  komórka jako pomieszczenie przynależne.

  usm odsyła w tej spawie do uwl.

  Art.3.3 uwl
  Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali
  wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.
  •  
   CommentAuthorKirk70
  • CommentTime28-09-2019
   
  ? Po co mi spoldzielnia?! Po co mi komuna?!Co zgodne z prawem? Mianownik powinien byc ten drugi albo kamienica rozebrana.Jeszcze tego brakowało żeby my zatrudniali kolejną bande nierobow. Strzał w stope. Sepuku .Wyrwać chwasty a nie podlewać! Robimy wspólnotę a ich Cyklonem B. Poradzimy se. Już jest blisko.
 5. I powoli forum staje się miejscem leczenia FRUSTRACJI POLITYCZNYCH.
  KubaP - jesteś wielki. Twój monolog z Kirk70 jest majstersztykiem.:bigsmile:
  •  
   CommentAuthorKirk70
  • CommentTime30-09-2019
   
  Frustracji politycznych
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime30-09-2019 zmieniony
   
  Kirk70:Frustracji politycznych
  nie trafiona diagnoza,
  wskazanie skąd czerpiesz wiedzę na temat funkcjonowania SM i ewentualnego przejścia we WM

  Zdepczę każdego spółdzielczego karalucha co zamiast logiki ma we łbię tylko Walne, Rady Nadzorcze, Absolutorium, Statut, Premie kwartalne, nagrody roczne i na swięta, kluby samotnej matki, Kluby biegacza, wędkarza, wycieczki do Lichenia ...i wspólne wyjście na wybory bo głosujemy na naszego Pana Prezesa co startuje do Parlamentu.

  Chcemy zeby naszym blokiem nie zarzadzala zorganizowana grupa przestepcza ze spoldzielni. Tyle. Skoro jest to takie proste jak budowa gwozdzia to dlaczego tyle interpretacji.? A tak w ogóle to wzór z waszego portalu....belkotliwy....?

  A was chętnie zatrudnie,skoro tak szastacie wiedza. Warunek, nieskalany spoldzielczością.Proszę o podanie tel. do kontaktu.


  Po analizie twoich wpisów doszedłem do wniosku, ze miałbyś problem z wyprowadzeniem swojego bloku ze s.m.Zresztą mój blok również zamieszkują prawnicy i niestety przez lata byli ogrywani przez glabow ze spoldzielni. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorKirk70
  • CommentTime30-09-2019 zmieniony
   
  Czytaj co napisał prezesod 13 lat. *****
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego