Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2019
   
  A jak to jest np: z naliczeniem kosztów za tz opłate stałą za EC . Moja księgowa nalicza ja proporcjonalnie do powierzchni lokali, co moim zdaniem jest absurdem.
  Nie są to koszty NW , ale ja uważam że ta opłata która w logarytmie dostawcy wyliczana jest w oparci wyłącznie o pojęcia mocy cieplnej i energi cieplnej powinna byc rozliczana dla danego węzła proporcjonalnie do zuzycia EC przez dany lokal a nie proporcjonalnie do powierzchni. Odpowiedź dlaczego proporcjonalnie do powierzchni jest prosta . Bo tak jest łatwiej. Tymczasem ja zuzywam trzykrotnie mniej EC niż mój sąsiad wyżej o takiej samej powierzchnii. A opłata stała to około 75 % kosztów energii .
 1. tajfun - ja nie mam swojej księgowej a ponadto w mojej WM nie mamy EC. Podyskutuj z KubąP.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2019
   
  Dziękuje za pośrednictwo. Bez Ciebie prezes to bym chyba zginął.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime7-10-2019
   
  tajfun:A jak to jest np: z naliczeniem kosztów za tz opłate stałą za EC .
  Moja księgowa nalicza ja proporcjonalnie do powierzchni lokali, co moim zdaniem jest absurdem.
  To, że twój punk widzenia jest absurdem, nie oznacza, że Księgowa nie ma racji .
  A dlaczego księgowa zajmuje sie naliczeniami zaliczek? ..... to dla mnie jest kuriozum .
  U mnie tę robotę wykonuje "opiekun nieruchomości wspólnej " zwany potocznie "administratorem"

  Wytyczne, jak należy rozliczać koszty EC są zapisane w art. 45a Prawa energetycznego . Zapoznaj się z nim, a potem oceniaj, czy jest to absurd, czy nie.

  Czy twoja WM ma regulamin rozliczania EC ?

  Nowy doklejony: 07.10.19 06:07
  tajfun: A opłata stała to około 75 % kosztów energii .
  Opłata stała nie powinna wynikać z kosztów .Firma dostarczająca EC wystawia dwie faktury: za moc zamówiona = opłata stał ... i faktura za dostarczone GJ . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime7-10-2019
   
  Ty mnie ciągle traktujesz jak żona mężą .Nie pisałbym tego tekstu gdybym nie czytał art45 a. I moje stanowisko wynika wprost z pkt 9 .
 2.  
  tajfun:Ty mnie ciągle traktujesz jak żona mężą .
  Nie pisałbym tego tekstu gdybym nie czytał art 45 a. I moje stanowisko wynika wprost z pkt 9 .
  no, przeczytałeś ? a cóż tam w tym art. 45a pkt.9 jest napisane


  Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda:
  1)
  zapewniała:
  a) energooszczędne zachowania,
  b) zachowanie prawidłowych warunków eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury i wentylacji, określonych w przepisach prawa budowlanego, lub
  c) ustalanie opłat za zakupione ciepło w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej;
  2)
  w zależności od warunków technicznych budynków i lokali uwzględniała:
  a) ilość ciepła dostarczanego do lokalu z pionów grzewczych lub przenikania między lokalami oszacowanego w szczególności na podstawie rejestracji temperatury powietrza w lokalu, jeżeli jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione,

  b) współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku.


  http://xn--oszczdnybudynek-d9b.pl/laf-wspolczynniki-korekcyjne-uwzgledniajace-polozenie-lokalu-w-bryle/

  Opłata stała powinna wynikać z kosztów .Firma dostarczająca EC wystawia dwie faktury:
  za moc zamówiona = opłata stał ...
  i faktura za dostarczone GJ = opłata zmienna.

  Czy twoja WM ma regulamin rozliczania EC ?
  I czego dalej nie rozumiesz ? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorwp44
  • CommentTime7-10-2019
   
  wp44
  tajfun: w logarytmie dostawcy
  nie żebym teges, ale co to jest logarytm dostawcy? Pozdr.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime7-10-2019
   
  wp44:
  tajfun: w logarytmie dostawcy
  nie żebym teges, ale co to jest logarytm dostawcy? Pozdr.

  Spotkałem się z tym pojęciem nie w rozumieniu matematycznym lecz potocznym określającym wzór , formułę na wyliczenie jakiejś wielkości, ale rzeczywiście to błąd.Przyznaje.

  Nowy doklejony: 07.10.19 15:08
  Kuba P[
  no, przeczytałeś ? a cóż tam w tym art. 45a pkt.9 jest napisane

  Wyobraż sobie że tam jest napisane to samo co ty napisałeś czyli:Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych , aby metoda zapewniała itd.
  Tam nie ma slowa o powierzchni ale jest wyraźne odniesienie do zuzytej energii w lokalu. To co jest napisane w Regulaminie to jest jedno i można to zmienić a ustawy nie.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime7-10-2019 zmieniony
   
  Wiedziałem, że nie o to mu chodzi, o czym napisał ...

  tajfun:Kuba P
  no, przeczytałeś ? a cóż tam w tym art. 45a pkt.9 jest napisane

  Wyobraż sobie że tam jest napisane to samo co ty napisałeś czyli:
  Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych , aby metoda zapewniała itd.
  Tam nie ma slowa o powierzchni ale jest wyraźne odniesienie do zuzytej energii w lokalu.
  To co jest napisane w Regulaminie to jest jedno i można to zmienić a ustawy nie.
  szkoda, że nie przeczytałeś pkt 8 :tongue:


  Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części dotyczącej:
  1)ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:

  a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
  − wskazania ciepłomierzy,
  − wskazania urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych,
  powierzchnię lub kubaturę tych lokali,
  b) dla wspólnych części budynku wielolokalowego użytkowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2, powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali;

  2) przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie przez instalację w budynku wielolokalowym, stosując metody wykorzystujące:
  a) wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,
  b) liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.
  UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime7-10-2019 zmieniony
   
  konkretnie . Czy naliczanie opłaty stalej proporcjonalnie do powierzchni spełnia art 45 a pkt1 a i c oraz pkt2 a .
  Metode wybierassię od stanu faktycznego. I uważam że nie można tego mieszać . Jeśli rozliczenie ma być rzeczywiste i spełniać w/w warunki wspolnota nie może naliczać opłaty stałej od powierzchni jeśli istniej możliwość rozliczeń rzeczywistych.W przrypadku mojej wspolnoty zuzycie EC do ogrzania NW jest konkretnie mierzalne i wyrazone w jednostkach energii.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime7-10-2019 zmieniony
   
  tajfun: Czy naliczanie opłaty stalej proporcjonalnie do powierzchni spełnia art 45 a pkt1 a i c oraz pkt2 a .
  TAK. Czego jeszcze nie rozumiesz ?  tajfun:konkretnie . Czy naliczanie opłaty stalej proporcjonalnie do powierzchni spełnia art 45 a pkt1 a i c oraz pkt2 a .
  Metode wybierassię od stanu faktycznego. I uważam że nie można tego mieszać . Jeśli rozliczenie ma być rzeczywiste i spełniać w/w warunki wspolnota nie może naliczać opłaty stałej os powierzchni jeśli istniej możliwość rozliczeń rzeczywistych.
  czego mieszać, czego jeszcze nie rozumiesz ... że opłatę stałą rozlicza się wg m2 ; a opłatę zmienna wg GJ ?
  Jak sama nazwa określa opłata stała jest oparta o podzielnik stały czyli m2
  a opłata zmienna o podzielnik zmienny czyli GJ

  Czego jeszcze nie rozumiesz ? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime7-10-2019 zmieniony
   
  A ta definicja opłaty stałej to jest twoja czy szwagra. Bo w ustawie jej nie widze.
  U mnie akurat opłata zmienna jest stała a opłata stała jest zmienna.
  Za zuzycie płacę stałą zaliczkę wg przewidywanego zuzycie a opłatę stałą płacę co kilka miesięcy inną ( oczywiście wyższą) bo zmienia się dzielna .
  Stałość ilorazu nie zależy tylko od mianownika.

  Nowy doklejony: 07.10.19 15:45
  KubaP;
  TAK. Czego jeszcze nie rozumiesz ?

  To nie mamy o czym dyskutowqać Pa.
  Na pocieszenie pozostaje mi świadomość mojej wierności bo :
  Ja byłem stały ...tylko one się zmieniały
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime7-10-2019
   
  tajfun:A ta definicja opłaty stałej to jest twoja czy szwagra.
  trzeźwy jesteś, że głupa udajesz

  tajfun: Bo w ustawie jej nie widze.
  czy w ustawie zapisano jak ma faktorować swoje usługi dostawca EC ? też jej nie ma , a jednak jakoś fakturuje
  U mnie akurat opłata zmienna jest stała a opłata stała jest zmienna.

  do kogo te pretensje , tylko do siebie , bo to właściciele lokali uchwalają regulamin rozliczenia kosztów wg którego Wspólnota rozlicza się z właścicielami UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorwp44
  • CommentTime7-10-2019
   
  wp44
  tajfun: Spotkałem się z tym pojęciem nie w rozumieniu matematycznym lecz potocznym określającym wzór , formułę na wyliczenie jakiejś wielkości,
  Ja osobiście uważam, że prawdopodobnie miałeś na myśli ALGORYTM (skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań, sposób postępowania prowadzący do rozwiązania problemu), a nie LOGARYTM (operator matematyczny).

  To jednak szczegół. Czasem coś czytam, co ktoś napisał i jak mi zgrzytnie, to wtedy reaguję : ). Pozdrawiam.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime7-10-2019
   
  WP44:
  nie żebym teges, ale co to jest logarytm dostawcy? Pozdr.

  No cóż , starość nie radość . Dwie godziny mi zabrało by sobie przypomnieć że miało być nie logarytm , lecz algorytm. Przepraszam.
  •  
   CommentAuthorwp44
  • CommentTime7-10-2019
   
  wp44
  Nie przepraszaj. Każdy tak czasem ma, niezależnie od wieku. : )
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime7-10-2019 zmieniony
   
  Kuba P;
  Jak sama nazwa określa opłata stała jest oparta o podzielnik stały czyli m2
  a opłata zmienna o podzielnik zmienny czyli GJ

  Tak naprawdę to pojęcie opłata stała nie jest stworzone przez wspolnote i nie ma nic wspolnego z metrami kwadratowymi.
  To jest opłata za dostarczanie ciepła względniająca zamówiną moc cieplną do danego węzła i koszty przesyłu.
  Tą cześć kosztów energi cieplnej wylicza dostawca , podobnie jak drugą część tz zmienną ( stawka za KWh )
  Suma tych dwóch opłat stanowi całkowite koszty koszty energii które wspólnota rozlicza z właścicielami wybierając jedną z metod z pkt 8.Bo to właśnie pkt 8 i 9 regulują zasady roliczeń wspolnoty z właścicielami lokali
  Pkt 8 mówi jaką metodę ( nie metody) wybiera wspólnota) a pkt 9

  Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda: (nie wybrane metody).
  zapewniała: itd ...
  Oczywiście ,metoda to nie kryterium;

  a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
  − wskazania ciepłomierzy,
  − wskazania urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych,
  − powierzchnię lub kubaturę tych lokali,

  ale zastosowanie różnych kryteriów w jednej metodzie , np: wskazania ciepłomierzy i powierzchni lokali wydaj mi się conajmniej dziwne. Bo jeśli mamy wskazania ciepłomierzy i możemy do nich odnieść całkowite koszty , to po co nam powierzchnia.

  Ja się domyślam. Sposób myślenia jest taki.
  Jeśli zarządca dostaje fakturę na której pisze "koszty stałe" to chce taką fakturę rozliczyć proporcjonalnie do czegoś co jest stałe. Tylko że zasady rozliczeń w ustawie nie znają takiego pojęcia i mówią o kosztach całkowitych.
  A stała jest powierzchnia lokali i kubatura. Powierzchnię zarządca zna a kubatury nie za bardzo, więc rozlicza to dp powierzchni. A to że ma opomiarowana wspólnotę i
  może ja rozliczyć także do innych wielkości stałych np: do przewidywanego zużycie energii cieplnej tak jak zaliczkuje opłatę zmienna lub do zużycie EC w ostatnim sezonie grzewczym to juz zbyt skomplikowane chociaż spełnia warunki pkt9
  Taki mam poglądzik i uważam że logiczny
  To co pisze dostawca na fakturze " koszty stałe" to w mojej wspolnocie zmieniały sie kiedyś co dwa lata później co rok a teraz już dwa razy w roku Takie sa one stałe.
  Natomiast kosztem stałym dla mnie jest stała zaliczka na media rozliczana raz w roku.
 3. KubiątkoP znowu się ośmiesza.:cool:
 4. Witam
  Tajfun, wyobraź sobie teoretycznie takie zdarzenie. W jednym sezonie grzewczym WSZYSCY właściciele we wspólnocie w celu oszczędzania energii ani razu nie włączyli ogrzewania.
  pomimo to Dostawca ciepła obciążył wspólnotę kosztami stałymi.
  Jak proponujesz rozliczyć te koszty ?

  Skoro nikt nie zużył ani Jula energii koszty te nie mogą być rozliczone według Twojego pomysłu. Jedyną rozsądną metodą jest rozliczenie według .....


  Inny wariant, TYLKO JEDEN właściciel korzystał z energii, pozostali nie korzystali. Według Twojego pomysłu chciałbyś jednego właściciela obciążyć całkowitymi kosztami stałymi pomimo iż zakład energetyczny przydzielając moc brał pod uwagę całą powierzchnię wspólnoty.

  Mam nadzieję, że zrozumiałeś że nie powinno się rozliczać kosztów stałych proporcjonalnie do zużycia energii.

  pozdrawiam
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime7-10-2019 zmieniony
   
  Typowy przykład głoszenie herezji .

  tajfun:
  Ja się domyślam. Sposób myślenia jest taki.
  Jeśli zarządca dostaje fakturę na której pisze "koszty stałe" to chce taką fakturę rozliczyć proporcjonalnie do czegoś co jest stałe. Tylko że zasady rozliczeń w ustawie nie znają takiego pojęcia i mówią o kosztach całkowitych.

  A stała jest powierzchnia lokali i kubatura. Powierzchnię zarządca zna a kubatury nie za bardzo, więc rozlicza to dp powierzchni. A to że ma opomiarowana wspólnotę i może ja rozliczyć także do innych wielkości stałych np: do przewidywanego zużycie energii cieplnej tak jak zaliczkuje opłatę zmienna lub do zużycie EC w ostatnim sezonie grzewczym to juz zbyt skomplikowane chociaż spełnia warunki pkt9

  Taki mam poglądzik i uważam że logiczny
  To co pisze dostawca na fakturze " koszty stałe" to w mojej wspolnocie zmieniały sie kiedyś co dwa lata później co rok a teraz już dwa razy w roku Takie sa one stałe.
  Natomiast kosztem stałym dla mnie jest stała zaliczka na media rozliczana raz w roku.
  Tajfun do Sejmu ... nic więcej nie pozostaje.
  Nie będę dalej tłumaczył dlaczego, tak ma być, jak robi twoja Księgowa, bo .... nie mam kasy 500+, 888+ , aby Ciebie kupić . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime8-10-2019
   
  MIchał . Ja sobie moge wyobrazić wszystko. Właściciele ani raz nie włączaja CO i nie pobierają ciepłej wody. TYlko po co wtedy CO i CU
  Natomiast TY wyobraż sobie że wyjeżdzasz na trzy miesiące i nie uzywasz wody. Tutaj też masz koszty stałe , ale wliczone w uzycie ( dziwne że nie od powierzchni ???).
  Ile płacisz ? Mnie chodzi o to że Wsołnota powinna ustalić medodę racjonalna zgodna z art 45 a pkt 9 a w pkt 9 nie ma ani słowa o powierzchnii . za to mówi się tam o zużyci energii. System obciążania przez dostawcę energii cieplnej Wspólnoty jest inny a system rozliczeń Wspolnoty z właścicielami jest inny , określony przez Ustawę Energetyczną. Opłata za śmieci też nie jest rzeczywista ale uzależnienie jej od ilości osób jest racjonalne b bo nie da się uzależnić od ilości wytwarzanych śmieci w danym lokalu. Można powiedzieć że przecież jak ktoś pobiera więcej energii cieplnej to płaci większą kasę za opłatę zmienna, tylko że art 45 a pkt 9 mówi o kosztach całkowitych. A koszty całkowite to stałe i zmienne. Dlatego mam taką wątpliwość , a rzeczywistość jest taka jaka jest.Ale proszę mi nie wmawiać że moje argumenty nie są w ogóle uzasadnione. Metoda uzależniona od zużycie sprzyja oszczędzaniu energii , o czym się dzisuaj tak dużo mówi .A przynajmniej daje taką możliwość. Metoda od powierzchnii nie daje takiej możliwości.Nie jest ona w interesie właścicieli lokali. Jest natomiast w interesie dostawcy, bo energia to towar a jemu zależy na zysku.
 5. W mojej wspólnocie koszty stałe rozliczane są wg metrażu a koszty zmienne czyli koszt zużycia GJ proporcjonalnie do zużycia w mieszkaniu. U nas powstają pytania co z tymi, którzy nie ogrzewają mieszkań.
  Michał:Witam
  Tajfun, wyobraź sobie teoretycznie takie zdarzenie. W jednym sezonie grzewczym WSZYSCY właściciele we wspólnocie w celu oszczędzania energii ani razu nie włączyli ogrzewania.
  pomimo to Dostawca ciepła obciążył wspólnotę kosztami stałymi.
  Jak proponujesz rozliczyć te koszty ?

  Skoro nikt nie zużył ani Jula energii koszty te nie mogą być rozliczone według Twojego pomysłu. Jedyną rozsądną metodą jest rozliczenie według .....
  nie wziąłeś jeszcze pod uwagę jednego czynnika. W tym przypadku dostawca wystawi też FV za zużycie GJ. Co prawda liczniki w mieszkaniach wykażą zerowe zużycie ciepła ale już licznik na węźle ciepłowniczym wykaże zużycie. W końcu ciepła woda krąży w rurach (które często biegną przez piwnice, garaże itp) miedzy węzłem a mieszkaniami. I tutaj będzie jakieś zużycie. Nawet jeśli koszty stałe rozliczane są wg metrażu mieszkania to te zużycie strat ciepła jak rozliczyć, jeśli nikt nie zużył ciepła w mieszkaniu??

  Michał:Inny wariant, TYLKO JEDEN właściciel korzystał z energii, pozostali nie korzystali. Według Twojego pomysłu chciałbyś jednego właściciela obciążyć całkowitymi kosztami stałymi pomimo iż zakład energetyczny przydzielając moc brał pod uwagę całą powierzchnię wspólnoty.

  Mam nadzieję, że zrozumiałeś że nie powinno się rozliczać kosztów stałych proporcjonalnie do zużycia energii.

  pozdrawiam
  Wg naszego regulaminu, ta jedna osoba teoretycznie musiałaby zapłacić za całe ciepło jakie zużyłaby w mieszkaniu plus wszystkie straty ciepła jakie powstały na bloku w trakcie dostarczenia ciepła do jego mieszkania oraz wszystkich tych, którzy nie grzali. To że ktoś nie grzeje mieszkania nie oznacza, że zakręca dostawę ciepła do swojego mieszkania bezpośrednio na węźle. Ciepło krąży rurami od węzła ciepłowniczego do wszystkich mieszkań i dostawca wystawi za to FV (tzw. koszty zmienne).
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime8-10-2019
   
  tajfun Natomiast TY wyobraż sobie że wyjeżdzasz na trzy miesiące i nie uzywasz wody.
  Tutaj też masz koszty stałe ,
  TAK. ... też masz koszty stałe zwane "gotowość do podania ciepła" .

  Jak Ty wyjeżdżasz to wspólnota zmienia moc zamówioną ?, czy dalej pobiera ciepło do cyrkulacji, aby inni mogli korzystać z EC ?
  Ty jak przyjedziesz w piątek w nocy i odkręcisz zawór przy grzejniku dostaniesz EC ? czy będziesz czekać do wtorku, aż WM zmieni moc zamówioną dla ciebie ? UoWL ; UoGN ;
 6. Tajfun, wydaje mi się, że chyba mówimy o zupełnie różnych kosztach.

  Tajfun:
  Metoda od powierzchnii nie daje takiej możliwości.Nie jest ona w interesie właścicieli lokali. Jest natomiast w interesie dostawcy, bo energia to towar a jemu zależy na zysku.


  Dostawcy to jest zupełnie obojętne jaką metodę podziału przyjmie wspólnota. Dostawca dostanie zawsze taką samą kwotę, niezależnie od tego czy dzielicie koszty tak czy inaczej. We Wspólnocie zawsze na końcu płacą Właściciele.
  To Właścicielom powinno zależeć aby podział wszelkich kosztów był jak najbardziej uczciwy.

  pozdrawiam
 7.  
  Tajfun nie mieszaj jeszcze do tego dostawcy. On już pieniądze swoje dostał. Rozliczenie CO to rozliczenie kosztów już poniesionych w przeszłości.

  Zasada rozdziału wg powierzchni bierze się z założenia, że części kosztów CO nie można przypisać żadnemu indywidualnemu użytkownikowi ciepła w budynku.

  Jest to niewykonalne. Dopóki w budynku będą straty ciepła i powierzchnie/kubatury wspólne, dopóty racjonalnym będzie rozliczanie części kosztów wg powierzchni.

  Twoja metoda wcale nie jest niezgodna z ustawą. Zastosuj ją, gdy już pozbędziesz się strat pomiędzy przegrodami i w instalacji, gdy zlikwidujesz korytarze i piwnice w budynku, gdy założysz kaloryfery w hali garażowej ( o ile jest lokalem wyodrębnionym) i je indywidualnie opomiarujesz i pod warunkiem, że dostawca ciepła natchniony ideą charytatywną, zrezygnuje z opłat związanych z eksploatacją licznika głównego oraz węzła.

  Wtedy proszę bardzo. Masz wtedy uzasadnienie dla Twojej metody rozliczania, a w bonusie jeszcze nobla z dziedziny fizyki.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime9-10-2019 zmieniony
   
  Tajfun:
  Metoda od powierzchnii nie daje takiej możliwości. Nie jest ona w interesie właścicieli lokali.
  Jest natomiast w interesie dostawcy, bo energia to towar a jemu zależy na zysku.
  a co dostawca ma podpisane umowy z każdym właścicielem lokalu ?
  Jak nie to Wspólnota (ogół właścicieli; ustawową większością ) ustala zasady podziału kosztów jakimi obciążył dostawca EC Wspólnotę .

  Jak już nie jest w interesie właścicieli tylko Twoim interesie , bo masz inny pogląd, jako mniejszość musisz się podporządkować większości, a jak nie chcesz, to oddajesz sprawę do sądu, a ten rozstrzyga ... koniec tematu.


  Michał:To Właścicielom powinno zależeć aby podział wszelkich kosztów był jak najbardziej uczciwy.
  prawo własności ,a uczciwość właścicieli :bigsmile: ...
  zwłaszcza przy podawaniu danych do naliczeń np. za odpady . :bigsmile: UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego